ΕΣΠΑ 2021-2027

Μετά από την έκκριση του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με μία σχετική καθυστέρηση, ξεκίνησε η διαδικασία έγκρισης των Προγραμμάτων του. Το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027 έχει συνολικό προϋπολογισμό 26,1 δισ. ευρώ, από τα οποία, τα 20,9 δισ. ευρώ. είναι η συμμετοχή της ΕΕ και τα 5,3 δισ. ευρώ η εθνική συνεισφορά. Πιο συγκεκριμένα:

Αρχικά, στις 15/06 εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027» δημόσιας δαπάνης 3,9 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 3,1 δισ. ευρώ προέρχονται από κοινοτικούς πόρους, το οποίο θα αποτελέσει βασικό εργαλείο ανάπτυξης των επιχειρήσεων για το σύνολο της ελληνικής οικονομίας, στηρίζοντας και τα 8 οικοσυστήματα – προτεραιότητες που έχει τεθεί για την περίοδο 2021-2027:

  • Αγροδιατροφική Αλυσίδα
  • Βιοεπιστήμες – Υγεία – Φάρμακα
  • Ψηφιακές Τεχνολογίες
  • Αειφόρος Ενέργεια
  • Περιβάλλον & Κυκλική Οικονομία
  • Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα
  • Υλικά – Κατασκευές & Βιομηχανία
  • Τουρισμός, Πολιτισμός & Δημιουργικές Βιομηχανίες

Επίσης, στις 16/06 εγκρίθηκαν δύο ακόμα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021-2027 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή: το Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης και το Πρόγραμμα Πολιτικής Προστασίας.

Ειδικά το Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης είναι το πρώτο που εγκρίνεται από όλα τα αντίστοιχα προγράμματα στην Ευρώπη, γεγονός που επικυρώνει με τον πιο επίσημο τρόπο το υψηλό επίπεδο και την ποιότητα του εθνικού σχεδιασμού για τη μετάβαση της χώρας μας σε κλιματικά ουδέτερη οικονομία. Αυτή η πρωτιά καθιστά πλέον εφικτή τη χρηματοδότηση έργων και επενδύσεων που θα δώσουν νέα πνοή ανάπτυξης στις επηρεαζόμενες περιοχές, με βιώσιμο και κοινωνικά δίκαιο τρόπο. Η Ελλάδα θα αξιοποιήσει 1.63 δισ. για την άμβλυνση των επιπτώσεων της ενεργειακής και κλιματικής μετάβασης στην τοπική οικονομία και κοινωνία, εκ των οποίων 1,38 δισ. ευρώ αποτελούν κοινοτικούς πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης.

Το Πρόγραμμα Πολιτικής Προστασίας θα αξιοποιήσει πόρους 714 εκ. ευρώ, σε σημαντικές επενδύσεις για τον εξοπλισμό αλλά και για τα συστήματα πρόληψης, αντιμετώπισης – διαχείρισης και έγκαιρης προειδοποίησης για φυσικούς κινδύνους που δεν σχετίζονται με το κλίμα και ανθρωπογενείς κινδύνους, καθώς και για εξοπλισμό πυρόσβεσης.

Share your thoughts