Προδημοσίευση Δέσμης Δράσεων «ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΜΜΕ»

Tο Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων ανακοίνωσε τη νέα δέσμη Δράσεων κρατικών ενισχύσεων «ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΜμΕ», στο πλαίσιο του προγραμμάτος «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΣΠΑ 2021-2027) με συνολικό προϋπολογισμό 700.000.000€. Στις επιλέξιμες δαπάνες των Δράσεων περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων: κτηριακές εργασίες , μηχανήματα-εξοπλισμός , πιστοποίηση προϊόντων, δαπάνες marketing, καθώς και δαπάνες για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόμησης ενέργειας.

Η κάθε επιμέρους Δράση καλύπτει διαφορετικού ύψους επενδυτικά σχέδια με στόχο την επιχειρησιακή αναβάθμιση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της χώρας.

Δράση 1: Πράσινος Μετασχηματισμός ΜΜΕ (Π/Υ επενδυτικού σχεδίου σχεδίου 200.001€ -1.000.000€)

Δράση 2: Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜΜΕ (Π/Υ επενδυτικού σχεδίου σχεδίου 30.000€-200.000€)

Επισημαίνεται ότι υποβολή αίτησης χρηματοδότησης επιτρέπεται είτε μόνο στη Δράση 1 «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜΜΕ » είτε μόνο στη Δράση 2– «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜΜΕ».

Share your thoughts