Ανάπτυξη Νέων Καταλυμάτων

Βασικό στοιχείων των υπηρεσιών μας αποτελεί η ολιστική ανάπτυξη ενός καταλύματος (from scratch).

O Τουρισμός είναι εμπειρία και στη βελτίωση της εμπειρίας αυτής κυρίαρχο ρόλο έχει το κατάλυμα. Η εμπειρία της ομάδος μας στην ανάπτυξη και υλοποίηση ξενοδοχειακών μονάδων, αλλά και γενικότερα τουριστικών καταλυμάτων από την γέννηση της ιδέας (concept), μέχρι την υλοποίησή της, αποτελεί την εγγύηση της υλοποίησης του κάθε έργου.

Τα τουριστικά καταλύματα πρέπει να σχεδιάζονται και κατασκευάζονται σύμφωνα με τις ισχύουσες εθνικές προδιαγραφές, ώστε να είναι δυνατή η νόμιμη λειτουργία τους.

Τα καταλύματα είναι πολυσύνθετες δομές που απαρτίζονται από πολλά και διαφορετικά υποσυστήματα τα οποία συνθέτουν μια μικρή κοινωνία. Αποτελούνται εκτός δωματίων, διαμερισμάτων από κοινόχρηστες υποδομές όπως τα Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, οι Κολυμβητικές Δεξαμενές (πισίνες), Χώροι Αναζωογόνησης και Ευεξίας και Παιδότοποι κλπ. τα οποία στο σύνολό τους απαιτούν σωστό σχεδιασμό και κατασκευή σύμφωνα με τις ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Ειδικά σε υφιστάμενες τουριστικά καταλύματα υφίστανται μικρής η μεγάλης έκτασης αυθαιρεσίες δόμησης, μια διαδικασία η οποία μερικές φορές καθίσταται αρκετά σύνθετη, στην τακτοποίησή τους, ώστε να πληρούνται όλες οι τεχνικές προδιαγραφές για την επιτυχή κατάταξη του τουριστικού καταλύματος στην επιθυμητή κατηγορία.

Η προστασία του περιβάλλοντος και η τεχνική εφικτότητα ενός έργου είναι παράμετροι που λαμβάνονται υπόψη για το σχεδιασμό και υλοποίηση εγκατάστασης τουριστικού καταλύματος, καθώς υφίστανται δεσμεύσεις και περιορισμοί που απορρέουν από το την ύπαρξη Χωροταξικού Σχεδίου για τον Τουρισμό και τη διαδικασία Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης.