Έλεγχος Κατάταξης Τουριστικών Καταλυμάτων

Ξενοδοχεία - ΕΕΔΔ - Camping

Το portfolio των έργων που έχουν αποπερατωθεί από την ομάδα μας, αποτελεί εγγύηση επιτυχίας ακόμη και για τις πιο σύνθετες υποθέσεις.

Ο έλεγχος κατάταξης Τουριστικών Καταλυμάτων αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των προσφερόμενων υπηρεσιών του γραφείου μας και δίνει σημαντική ανάδραση για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την ορθή λειτουργία κάθε τουριστικού καταλύματος.

Από το έτος 2015 έχει διαμορφωθεί συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο που αφορά στη   Διαδικασία κατάταξης των Ξενοδοχείων, Camping και Ενοικιαζόμενων Δωματίων/Διαμερισμάτων σε κατηγορίες Αστέρων και Κλειδιών. Το πλαίσιο αυτό επιβάλει συγκεκριμένες προϋποθέσεις και κριτήρια, για τις τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές λειτουργίας των καταλυμάτων.

Η πιστοποίηση σε κατηγορία Αστέρων ή Κλειδιών προϋποθέτει την απόλυτη εφαρμογή συγκεκριμένων κριτηρίων, για κάθε κατηγορία.