Επιχειρηματικός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη

Επιχειρήσεις Τουριστικού Τομέα

H ανάπτυξη μιας επιχειρηματικής ιδέας, η ωρίμανση και η υλοποίηση της, αποτελούν challenge για την ομάδα μας, η οποία έχει υλοποιήσει σημαντικά έργα σε βάθος 15 και πλέον ετών.

Η αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων, καινοτόμων εφαρμογών, καθώς και το απόθεμα γνώσης και η υψηλή τεχνογνωσία της ομάδας, αποτελούν σημαντικό κλειδί για την επιτυχία.

Year

  • 2004 - Today

Location

  • Greece