Αδειοδοτική Διαδικασία

Σύνταξη Αναγκαίων Μελετών - Διεκπεραίωση Διαδικασιών

H ομάδα μας έχει διεκπεραιώσει σημαντικά έργα στον Τουριστικό Τομέα. Έχει αναλάβει σε όλη την Ελλάδα έργα αδειοδότησης τουριστικών υποδομών σε μεγάλες ξενοδοχειακές Μονάδες αλλά και σε μικρότερες μονάδες ενοικιαζομένων δωματίων – διαμερισμάτων.

Ο έλεγχος κατάταξης σε αστέρια και κλειδιά των Τουριστικών Καταλυμάτων, αποτελεί σημαντικό τμήμα των δραστηριοτήτων μας. Η άριστη γνώση των απαιτήσεων του ελέγχου, είναι σημαντικό στοιχείο για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη των Τουριστικών Μονάδων.

Η ορθή διαχείριση αποτελεί βασικό παράγοντα επιτυχίας ενός  project, όσο σύνθετο και αν είναι, όταν πραγματοποιείται με συγκεκριμένη διαδικασία και αναγνωρίζονται τα κρίσιμα σημεία ελέγχου και προσοχής.

Υπηρεσίες

  • Αξιολόγηση Τεχνικής Εφικτότητας
  • Τοπογραφικές Μελέτες
  • Μελέτες Χωροθέτησης
  • Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
  • Μηχανολογικές Μελέτες
  • Μελέτες Υγιεινής - Ασφάλειας Τροφίμων
  • Τεχνικές Μελέτες
  • Αρχιτεκτονικές Μελέτες
  • Έλεγχος Κατάταξης