Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός

Ξενοδοχειακά Καταλύματα

Η Ένταξη κάθε νέας αρχιτεκτονικής δημιουργίας σε προϋπάρχον τοπικό περιβάλλον με οποιαδήποτε αρχιτεκτονική αξία, έχει αποτελέσει σημαντική πρόκληση σε όλα τα υλοποιημένα έργα μας.

Η Τεκμηρίωση και διατήρηση των αξιών αυτών μέσω του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, λαμβάνοντας υπόψη τους τεχνικούς περιορισμούς αλλά και το γενικότερο πλαίσιο αδειοδότησης και λειτουργίας, διαμορφώνει τις παραμέτρους του σχεδιασμού.

Σε κάθε ολοκληρωμένο project τουριστικού καταλύματος, o αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και το Interior design αποτελούν τα κύρια χαρακτηριστικά.

Είναι αυτά που προσδίδουν χαρακτήρα στο «τουριστικό προϊόν» και αποτελούν απαραίτητα στοιχεία για την ανάπτυξη και την εμπορική επιτυχία του.

Η αξία του καταλύματος νέου ή υφιστάμενου, μπορεί να αυξηθεί κατακόρυφα με ολιστικό σχεδιασμό,   και με ανάπτυξη κεντρικής ιδέας (concept).

Η ξενοδοχειακή αγορά μεταβάλλεται συνεχώς. Η πολυετής εμπειρία μας είναι ικανή να δημιουργήσει καταλύματα με ιδιαίτερο σχεδιασμό, διαφοροποιημένα από τον ανταγωνισμό, τα οποία θα παρέχουν στους πελάτες τους ολοκληρωμένη εμπειρία διαμονής.

Services

  • 3D Modelling & Interior